جذب کمکهای مردمی

آمار سایت

امروز11
دیروز12
این هفته113
این ماه320
مجموع12745

آی پی بازدیدکنندگان : 44.223.39.67
Unknown ? Unknown Sun 26 May 2024 15:17

چهارمین جلسه انجمن خیرین کتابخانه ساز شهرستان مشهد مقدس

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

 انتخاب عنوان "انجمن خيرين كتابخانه ساز شهرستان مشهد مقدس"

      به جهت هماهنگي با كلية انجمن هاي خيرين كتابخانه ساز شهرستان ها و استان هاي كشور مقرر گرديد كه انجمن تحت عنوان "انجمن خيرين كتابخانه ساز شهرستان مشهد مقدس" فعاليت نمايد. در زمينة نامگذاري انجمن مهندس حيدر علي غنچه اي از اعضاي انجمن اظهار داشت : " اگر انجمن تحت عنوان انجمن خيرين كتابخانه ساز شهرستان مشهد مقدس فعاليت نمايد ؛ خواهد توانست  از ظرفيت هاي قوانين مختلف ( مانند : معافيت هاي مالياتي كه مشمول خيرين مدرسه ساز و امثال آنها مي شود يا تسهيلات مختلفي كه دولت يا مجلس شوراي اسلامي براي خيريه هاي عمراني در نظر مي گيرند ) در پيشبُرد اهداف و   برنامه هاي خود بهره بگيرد.".

 تكميل تركيب اعضاي انجمن بر اساس محورهاي ششگانة فعاليت انجمن و اساسنامة آن

     در رابطه با تكميل تركيب اعضاي انجمن محمد حسين روشنك ؛ رئيس انجمن خيرين كتابخانه ساز شهرستان مشهد مقدس از اعضاي انجمن خواست كه بر اساس محورهاي ششگانة فعاليت انجمن ( مصوب جلسة چهارم انجمن ) و همچنين اهداف اساسنامة انجمن افراد خير و علاقمند به حوزة كتاب را جهت عضويت در انجمن معرفي و پيشنهاد نمايند. وي در اين خصوص اظهار داشت : "در تركيب اعضاي انجمن هم مي بايست افراد صاحب انديشه و خوش نام و هم افراد خير در حوزة كتاب را مورد توجه قرار داد.".

      محمد جواد آرين منش عضو انجمن نيز در اين رابطه اظهار نمود : "در زمينة تركيب اعضاء و شكل گيري كميته هاي تخصصي انجمن بايد طبق اساسنامة انجمن عمل نماييم." وي همچنين در رابطه با اساسنامة انجمن گفت : "در جريان انجام مراحل ثبت قانوني انجمن مي بايست با استفاده از اساسنامة خيرين كتابخانه ساز ايرانيان ( كه در سطح ملي تشكيل شده ) يك اساسنامة مستقلي را تهيه و تنظيم نماييم.". آرين منش افزود : "در رابطه با جذب افراد جهت عضويت در انجمن مي بايست به شناسايي افراد مستعد پرداخته و با آنان جلساتي را برگزار نمود. "

 انجمن خيرين كتابخانه ساز استان در حوزه هاي كلان مشاركت عمومي در استان در حوزة كتاب و كتابخانه ها سياستگذار باشد

     در اين جلسه همچنين پيرامون نحوة تعامل انجمن با انجمن خيرين كتابخانه ساز استان نيز مباحثي مطرح گرديد.         محمد جواد آرين منش بر ضرورت استقلال انجمن از نظر تصميم گيري و اجراي برنامه هاي مورد نظر تأكيد نمود. همچنين در اين رابطه شاهرخ عربشاهي ؛ نايب رئيس انجمن و مسئول كميتة برنامه ريزي و اتاق فكر انجمن كتابخانه هاي عمومي شهرستان مشهد مقدس اظهار داشت : " شيوة صحيح اقدام در خصوص راه اندازي انجمن هاي خيرين كتابخانه ساز در كشور مي بايست بدين صورت مي بود كه رؤساي انجمن هاي خيرين كتابخانه ساز شهرستانهاي مختلف هر استان تركيب جامعة خيرين  كتابخانه ساز استان ذي ربط را تشكيل داده و به همين ترتيب رؤساي هر يك از جامعة خيرين كتابخانه ساز استان هاي كشور تركيب مجمع خيرين كتابخانه ساز كشور را تشكيل مي دادند.". وي ادامه داد : "در حال حاضر كه انجمن هاي خيرين   كتابخانه ساز استان ها خارج از اين قاعدة اصولي راه اندازي شده اند و در اين راستا انجمن خيرين استان خراسان رضوي نيز با تركيب اعضايي غير از رؤساي انجمن هاي خيرين كتابخانه ساز شهرستان هاي مختلف استان تشكيل شده است ؛ حداقل  مي بايست حدود وظايف و اختيارات آن انجمن به نحوي تعيين شود كه در موضع سياستگذاري قرار گرفته و مسئوليت اجراي برنامه هاي مختلف از جمله برگزاري جشنواره هاي خيرين كتابخانه ساز در هر شهرستان را به شهرستان هاي مختلف استان واگذار نمايد.".

 جشنوارة خيرين كتابخانه ساز شهرستان مشهد مقدس

     موضوع برگزاري جشنواره خيرين كتابخانه ساز شهرستان مشهد نيز از جمله موضوعاتي بود كه در چهارمين جلسة انجمن خيرين كتابخانه ساز شهرستان مشهد مقدس مطرح شد. در اين رابطه ضمن ارائة گزارش مختصري از نحوة برگزاري   جشنواره هاي خيرين كتابخانه ساز شهرستان ها و استان هاي كشور توسط زينت زمانيان كارشناس مشاركت هاي ادارة كل كتابخانه هاي عمومي خراسان رضوي و تأكيد اعضاي انجمن بر اجراي جشنوارة خيرين كتابخانه ساز در شهرستان مشهد توسط انجمن تصميم گرفته شد كه در اين زمينه از هرگونه شتابزدگي پرهيز شده و با انجمن خيرين كتابخانه ساز استان نيز هماهنگي هاي لازم به عمل آيد.  

معرفي انجمن خيرين كتابخانه ساز شهرستان مشهد مقدس به عموم شهروندان

     آخرين موضوع مطرح شده در جلسه انجمن خيرين كتابخانه ساز شهرستان مشهد مقدس موضوع نحوة معرفي انجمن و اطلاع رساني خط مشئي ها و سياست ها و برنامه هاي انجمن به شهروندان شهرستان با هدف جلب مشاركت هاي عمومي در حوزة كتاب و كتابخانه بود. در اين رابطه زينت زمانيان اظهار داشت : "در نمايشگاه كتاب سال جاري يكي از برنامه هاي ادارة كل كتابخانه هاي عمومي استان معرفي انجمن هاي خيرين كتابخانه ساز شهرستان هاي استان مي باشد. ". همچنين در اين زمينه قرار شد ضمن دعوت از خبرنگاران در جلسات مختلف انجمن ، بروشوري نيز در معرفي سياست ها و برنامه هاي انجمن خيرين كتابخانه ساز شهرستان مشهد مقدس توسط دبيرخانة انجمن تهيه و منتشر شود.

 

آدرس : مشهد – بلوار معلم – بوستان ملت – مجتمع فرهنگی و هنری امام رضا (ع) - کد پستی: 918861333
سامانه پیام کوتاه : 10002222332222
تلفکس: 05136061617