جذب کمکهای مردمی

آمار سایت

امروز1
دیروز7
این هفته64
این ماه168
مجموع12305

آی پی بازدیدکنندگان : 3.239.91.5
Unknown ? Unknown Sun 21 Apr 2024 04:08
رای دهی:  / 1
ضعیفعالی 

جمع بندی آمار بانک اطلاعات خیرین کتابخانه های عمومی شهرستان مشهد هفت ماهه پایان سال 1393

 

نام کتابخانه

رتبه

تعداد افراد خیر

امام حسن عسکری (ع)

 

0

سیدالشهدا

 

0

هجرت

 

0

دکتر شریعتی

 

3

شهید نواب صفوی

 

3

غدیر

 

5

شهید مدرس

 

9

شهید مفتح

 

17

قائمیه

 

20

شهدا

 

22

دهخدا

 

25

شهید رجایی

 

33

علامه طباطبایی

 

34

شهید هاشمی نژاد

 

38

باقرالعلوم (ع)

 

43

شهید مطهری

 

46

طبرسی

 

46

دکتر حری

 

62

فردوسی

 

63

فرزانه جامع طرق

 

73

ثارالله

 

82

فردوسی 2

 

91

رضوی

 

95

شهید باهنر

 

114

 

 

924

****************************

نام کتابخانه

رتیه

تعداد کل کتابهای دریافتی

امام حسن عسکری (ع)

 

0

سیدالشهدا

 

0

هجرت

 

0

غدیر

 

97

شهید نواب صفوی

 

109

دکتر شریعتی

 

185

شهید مدرس

 

198

شهید هاشمی نژاد

 

265

قائمیه

 

278

دهخدا

 

413

علامه طباطبایی

 

423

شهید رجایی

 

471

شهید مفتح

 

521

شهدا

 

593

شهید مطهری

 

873

فردوسی 2

 

957

باقرالعلوم (ع)

 

1142

ثارالله

 

1248

دکتر حری

 

1400

شهید باهنر

 

1650

فردوسی

 

2143

طبرسی

 

2757

فرزانه جامع طرق

 

5324

رضوی

 

13475

 

 

34522

 

**********************************

نام کتابخانه

رتبه

ارزش ریالی کتابهای دریافتی

امام حسن عسکری (ع)

 

0

سیدالشهدا

 

0

هجرت

 

0

شهید نواب صفوی

 

2300000

شهید مدرس

 

3600000

غدیر

 

3700000

شهید مفتح

 

9520000

شهید هاشمی نژاد

 

10897000

دهخدا

 

14438000

دکتر شریعتی

 

19600000

علامه طباطبایی

 

24240500

شهید رجایی

 

25741350

قائمیه

 

28360000

باقرالعلوم (ع)

 

30378500

طبرسی

 

31540000

شهید مطهری

 

34483930

شهید باهنر

 

43534000

فردوسی 2

 

47695500

شهدا

 

50141000

فردوسی

 

55409017

ثارالله

 

81511000

دکتر حری

 

167377000

فرزانه جامع طرق

 

394218800

رضوی

 

599694000

 

 

1678379597

*******************************

نام کتابخانه

رتبه

ارزش ریالی سایر کمکهای دریافتی

امام حسن عسکری (ع)

 

0

دکتر شریعتی

 

0

سیدالشهدا

 

0

شهدا

 

0

شهید رجایی

 

0

شهید مدرس

 

0

شهید مطهری

 

0

شهید نواب صفوی

 

0

شهید هاشمی نژاد

 

0

علامه طباطبایی

 

0

فردوسی

 

0

فرزانه جامع طرق

 

0

هجرت

 

0

طبرسی

 

100000

شهید مفتح

 

300000

غدیر

 

1000000

فردوسی 2

 

1400000

باقرالعلوم (ع)

 

3600000

رضوی

 

7970000

شهید باهنر

 

10000000

دهخدا

 

10900000

ثارالله

 

28500000

قائمیه

 

120700000

دکتر حری

 

259375000

 

 

443845000

 

**************************

نام کتابخانه

رتبه

جمع کل ارزش ریالی کمکهای دریافتی

امام حسن عسکری (ع)

 

0

سیدالشهدا

 

0

هجرت

 

0

شهید نواب صفوی

 

2300000

شهید مدرس

 

3600000

غدیر

 

4700000

شهید مفتح

 

9820000

شهید هاشمی نژاد

 

10897000

دکتر شریعتی

 

19600000

علامه طباطبایی

 

24240500

دهخدا

 

25338000

شهید رجایی

 

25741350

طبرسی

 

31640000

باقرالعلوم (ع)

 

33978500

شهید مطهری

 

34483930

شهدا

 

50141000

شهید باهنر

 

53534000

فردوسی 2

 

54855500

فردوسی

 

55409017

ثارالله

 

87511000

قائمیه

 

149060000

فرزانه جامع طرق

 

394218800

دکتر حری

 

426752000

رضوی

 

607664000

 

 

2105484597

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس : مشهد – بلوار معلم – بوستان ملت – مجتمع فرهنگی و هنری امام رضا (ع) - کد پستی: 918861333
سامانه پیام کوتاه : 10002222332222
تلفکس: 05136061617